Činnosti

Engineering

Naše společnost zajišťuje v rámci investičních celků a dílčích technologických změn komplexní vypracování projektové dokumentace od studie proveditelnosti až po dokumentaci skutečného provedení.
Nedílnou součástí naší společnosti je i následná realizace díla tzv. „na klíč“.

Re-ENGINEERING

 • zhotovení chybějící výrobní dokumentace k strojním dílům dle skutečných parametrů (díl-sestava-stroj)
 • zaměření skutečného stavu vadného dílce
 • zjištění spojitosti díl-sestava-stroj-zařízení
 • zhotovení cenového návrhu 
 • posouzení vyrobitelnosti a následná volba vhodné výrobní technologie

Prototypizace

 • zhotovení 3D modelu strojního dílce
 • zajištění výroby dílce metodou 3D tisku
 • zajištění výroby prototypu

Digitalizace výrobní dokumentace a vizualizace

 • zhotovení 3D modelů ze stávající dokumentace
 • překreslení stávajících výkresů do elektronické podoby
 • zhotovení podkladů pro manuály či operační postupy

Vývoj a výroba jednoúčelových strojů

 • Zajištění komplexního návrhu
 • studie proveditelnosti
 • zhotovení primárního modelu
 • vizualizace zařízení
 • definice kolizí
 • pevnostní analýzy metodou konečných prvků
 • zhotovení komplexní výrobní dokumentace
  • strojní
  • elektro
  • MaR
  • hydraulika

Návrh ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-2

 • zaměření situace
 • návrh konstrukčních celků
 • statické posouzení
 • zhotovení dílenské dokumentace

Konstrukční a projekční činnosti s podporou CAx

 • AUTOCAD 2019 LT
 • Inventor Professional 2018
 • Product Design & Manufacturing Collection IC
 • MS Project 2016 Profesional
 • MS OFFICE

Strojní a mechanické

Svařování

Poskytujeme komplexní služby v oblasti výroby, montáží a oprav svařovaných i montovaných potrubních systémů.
Jsme držiteli certifikátu EN ISO 3834-2 a vlastníme široké spektrum svářecích dokumentů (WPS a WPQR) na metody svařování 111, 135 a 141 pro materiály z uhlíkové, legované, nerezové a duplexové oceli. Máme zkušenosti se svařováním s předehřevem i následným tepelným zpracováním (žíháním) po svařování. 

Obrábění

 • tříosé a pětiosé CNC frézování a vrtání do hmotnosti 16 tun
 • frézování šikmého ozubení
 • ploché broušení
 • konvenční obrábění rotačních dílů do průměru 800 mm a délky 5 000 mm včetně broušení do 3 500 mm

Tvarové pálení a řezání

 • tvarové řezání plechů a jiných materiálů vodním paprskem s 3D hlavou do tloušťky  200 mm a rozměru 2×6 m
 • plazmové řezání plechů do tloušťky 30 mm a rozměru 2×6 m

Tváření plechu

 • ohraňování plechů do délky 6 m
 • stříhání plechů do délky 6 m a tloušťky 13 mm
 • kroužení plechů do délky 3 m a tloušky 35 mm

Elektro

 • výroba nn rozvadečů
 • montáž zařízení do i nad 1000 V
 • montáž zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • frekvenční měniče
 • osvětlení

Měření a regulace

 • měřící prvky – tlak, teplota, průtok, hladina, pH, hustota, hmotnost, rychlost, chemické vlastnosti atd.
 • aktuátory – pohony, regulační armatury, topná tělesa atd.
 • robotické manipulátory
 • EZS, EPS a CCTV

Systémy řízení

Zaměřujeme se na  kompletní dodávky, řešení a údržbu v oblasti řídících systémů a průmyslové automatizace :

 • systémy měření spotřeby a regulace odebraného výkonu
 • SIEMENS PLC (Logo, Simatic S5, S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500
 • ABB (AC500)
 • TECO (Tecomat)
 • Toptech (MultiLoad II)
 • Emerson (Floboss S600+)
 • SCADA (WinCC, TIA Portal, Reliance, InTouch)
 • Industry 4.0

Legislativní činnosti

 • elektrická
 • zdvihací
 • tlaková
 • plynová

Geodetické činnosti

 • činnosti v oblasti inženýrské geodézie