Whistleblowing


Whistleblowing

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, se společnost SUTOR Global zavazuje naplnit podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která učiní oznámení o možném protiprávním jednání odehrávajícím se ve společnosti. Potvrzujeme existenci vnitřního předpisu, který upravuje implementaci problematiky whistleblowingu a zákaz odvetných opatření určených v § 4 zákona a čl. 19 příslušné směrnice EU.

Totožnost oznamovatele není možné bez jeho zaznamenaného výslovného souhlasu sdělit třetí osobě ani orgánu, kromě zákonem stanovených výjimek. Oznamovatelé mohou podat oznámení písemně, a to v listinné podobě i elektronicky (dvěma způsoby), nebo ústně, a to osobně a telefonicky.

Adresa a kontakt pro zasílání oznámení:

Markéta Burkovcová
+420 733 101 300
whistleblowing@sutorglobal.com
Můžete také využít kontaktní formulář.

Písemná podání prosím viditelně označte nadpisem „whistleblowing“ a dodatkem „pouze k rukám příslušné osoby“.
Osobní oznámení lze podávat každý pátek mezi 9. a 11. hodinou.

administrativní budova – 2. patro, kancelář č. 13
SUTOR Global s. r. o.
Starý Most 1
434 01 Most

Kontaktní formulář:

Vaše jméno (nepovinné) Váš e-mail (nepovinný)

Předmět*

Zpráva*