Komplexní řešení


Komplexní řešení

Nabízíme komplexní služby a dodávky v mnoha průmyslových odvětvích, ve všech níže uvedených fázích projektu. Od počátečního konceptu až po dodávku na klíč, následný servis a případnou likvidaci zastaralého nebo nefunkčního zařízení. Disponujeme specialisty v oblasti projekce, konstrukce, inženýringu a dodávek v oborech strojní, elektro, MaR a ASŘTP. Dále také spolupracujeme s vysokými školami a výzkumnými ústavy.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO
CHEMICKÝ PRŮMYSL
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO TĚŽEBNÍ PRŮMYSL
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO
ENERGETICKÝ PRŮMYSL

1 IDEA / KONCEPT

Je-li potřeba vyřešit problém na stávající stavbě, provozu, technologii či zařízení, rádi Vám pomůžeme přijít na způsob řešení. Specializujeme se především na komplexní řešení v oblasti chemického, těžebního, hutního, automobilového a energetického průmyslu a jednoúčelových strojů. Ve spolupráci s vysokými školami a odborníky z různých profesí základní koncepty řešení ve zmíněných oblastech průmyslu.

2 STUDIE PROVEDITELNOSTI

Konečné rozhodnutí o provedení investičního záměru musí být podloženo fakty. Tato fakta jsou obsažena a podložena ve studii proveditelnosti. Studie proveditelnosti se standardně skládá z popisu investičního záměru, analýzy trhu, technického řešení projektu, finančního plánu, analýzy rizik a harmonogramu projektu. Studie proveditelnosti dodáváme v různých rozsazích v závislosti na požadavcích zákazníků.

3 BED (Basic Engineering Design)

Součástí BED je koncepční studie řešeného procesu a předběžné rozmístění technologie. V BED jsou také popsána technologická řešení v jednotlivých činnostech dotýkajících se projektu. Basic Engineering Design se také zabývá koncepčně způsobem řízení a bezpečností projektu. Obecně je BED souborem všech podkladů pro BEDP (Basic Engineering Design Package), který je základem pro DE (Detail Engineering). Součástí BED je také odhad ceny za kompletní dodávku s přesností ±30 %. Zákazník vždy definuje konkrétní obsah BED.

4 DE (Detail Engineering)

DE je fáze, která je poslední přípravnou fází před Dodávkou / Výrobou. V DE jsou do detailu rozkreslena P&ID schémata, izometrie, strojní, MaR a elektrická schémata a dokumentace – vše ve stupni pro výrobu a konečnou dodávku. Součástí DE je také příprava dokumentace pro nákup všech konkrétně specifikovaných zařízení včetně odhadu nákladů investice s přesností ±5 %. DE obsahuje veškerou dokumentaci pro provedení stavy a její uvedení do provozu. Obsah a míru detailu DE vždy předem diskutujeme se zákazníkem, kdy je dokumentace DE předána ve stavu k připomínkám.

5 DODÁVKY / VÝROBA

Specializujeme se na dodávky na klíč v oblasti chemického, těžebního, hutního, automobilového a energetického průmyslu a jednoúčelových strojů. Výrobu, dodávky a montáže vlastními zaměstnanci nebo zaměstnanci partnerských společností provádíme v oblastech, které jsou popsány u jednotlivých komplexních řešení daných průmyslových oblastní a v činnostech společnosti. Společnost SUTOR Global s.r.o. disponuje oprávněními na všechna vyhrazená technická zařízení (zdvihací, elektrická, tlaková a plynová zařízení).

6 SERVIS

Pomocí vlastních kapacit zajišťujeme následný servis dodaných zařízení v rámci nasmlouvaného rozsahu.