Hutní průmysl

Pece

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti návrhování, dodávky, výroby, montáže a kompletního připojení krokových, vozových a komorových typů plynových a elektrických průmyslových pecí.

Dopravníky

Poskytujeme komplexní služby v oblasti návrhování, dodávky, výroby, montáže a oprav dopravních systémů v hutním průmyslu.

Zdvihací zařízení

Jsme držiteli oprávnění pro montáže, opravy, revize, revizní zkoušky, a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení včetně revizí elektrických zařízení výtahů podle civilních i báňských předpisů v rozsahu:

 • zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg
 • jeřáby o nosnosti nad 5000 kg
 • pohyblivé pracovní plošiny s výškou nad 3 m
 • výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m
 • regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy
Pro všechna vyhrazená i nevyhrazená zdvihací zařízení jako jsou všechny typy jeřábů, kladkostrojů, vrátků, hydraulických zvedáků, ručních zdvihadel (autorizovaný servis BRANO) a podobných zařízení zajišťujeme komplexní služby v níže uvedeném rozsahu: 

Kontrolní činnosti

 • pravidelné preventivní prohlídky strojních a elektrických částí zdvihacích zařízení
 • malé, střední a generální opravy strojních a elektrických částí zdvihacích zařízení

Montážní činnosti

 • dodávky a montáž nových zařízení nebo jejich částí
 • dodávky prostředků pro vázání a uchopení břemen

Legislativní činnost

 • revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení dle vyhlášky č. 19/1979 Sb. (civilní) a vyhlášky č. 392/2003 Sb. (báňská)
 • pravidelné revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 a ČSN 33200-6-61 ed. 2
 • pravidelné inspekce stavu dle ČSN ISO 9927-1
 • zvláštní posouzení stavu jeřábu dle ČSN ISO 12482-1
 • zpracování systému bezpečné práce dle ČSN ISO 12480-1
 • podrobné prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2601
 • geodetické zaměření jeřábové dráhy dle ČSN 73 2611 a ČSN 73 5130
 • školení jeřábníků a vazačů břemen

Rotační stroje

Nabízíme komplexní služby v oblasti dodávky, montáže, oprav, napojení procesních a elektro rozvodů včetně ustavení soustrojí.

Ocelové konstrukce

Provádíme komplexní služby v oblasti navrhování, dodávky, výroby, montáže a demontáže ocelových konstrukcí podle normy ČSN EN 1090.

Elektrická zařízení

Jsme držiteli oprávnění pro výrobu, montáže a revize elektrických zařízení podle civilních i báňských předpisů v následujícím rozsahu:

 • E1B – Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu

Dodáváme komplexní služby v oblasti dodávek, montáží, oprav i údržby vyhrazených elektrických zařízení.

Projektová činnost

 • studie
 • dokumentace pro všechny fáze projektu
 • výpočty zatížení a výkresové dokumentace
 • výpočty umělého osvětlení
 • tvorba rozpočtů

Servisní činnost

 • údržba stávajících zařízení
 • diagnostika a oprava poruch
 • převíjení elektrických motorů
 • měření teploty a vibrace ložisek elektromotorů
 • provádění termovizní diagnostiky

Montážní činnost

 • rozvodny vn a nn
 • rozváděče vn a nn
 • rozvody vn a nn
 • transformátory
 • motory
 • frekvenční měniče a softstartéry
 • servopohony
 • topné systémy
 • stejnosměrné zdroje
 • elektrocentrály a UPS
 • osvětlení
 • zemnicí soustavy

Náhradní díly

Zajišťujeme dodávky, výrobu, prefabrikaci, egalizaci a opravy náhradních dílů k technologiím v hutním průmyslu.