Těžební průmysl

Dopravníky a poháněcí stanice

Dodáváme komplexní řešení v oborech strojní, elektro, MaR a řídících systémů při navrhování, dodávkách, výrobě, montáži a demontáži dopravníků a poháněcích stanic.

Velkostroje

Zajišťujeme komplexní řešení v oborech strojní, elektro, MaR a řídících systémů při navrhování, dodávkách, výrobě, montáži a demontáži částí těžebních velkostrojů.

Zdvihací zařízení

Jsme držiteli oprávnění pro montáže, opravy, revize, revizní zkoušky, a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení včetně revizí elektrických zařízení výtahů podle civilních i báňských předpisů v tomto rozsahu:
 • zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg
 • jeřáby o nosnosti nad 5000 kg
 • pohyblivé pracovní plošiny s výškou nad 3 m
 • výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m
 • regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy
Pro všechna vyhrazená i nevyhrazená zdvihací zařízení jako jsou všechny typy jeřábů, kladkostrojů, vrátků, hydraulických zvedáků, ručních zdvihadel (autorizovaný servis BRANO) a podobných zařízení zajišťujeme komplexní služby v rozsahu:

Legislativní činnosti

 • revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení dle vyhlášky č. 19/1979 Sb. (civilní) a vyhlášky č. 392/2003 Sb. (báňská)
 • pravidelné revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 a ČSN 33200-6-61 ed. 2
 • pravidelné inspekce stavu dle ČSN ISO 9927-1
 • zvláštní posouzení stavu jeřábu dle ČSN ISO 12482-1
 • zpracování systému bezpečné práce dle ČSN ISO 12480-1
 • podrobné prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2601
 • geodetické zaměření jeřábové dráhy dle ČSN 73 2611 a ČSN 73 5130
 • školení jeřábníků a vazačů břemen

Kontrolní činnosti

 • pravidelné preventivní prohlídky strojních a elektrických částí zdvihacích zařízení
 • malé, střední a generální opravy strojních a elektrických částí zdvihacích zařízení

Montážní činnosti

 • dodávky a montáž nových zařízení nebo jejích částí
 • dodávky prostředků pro vázání a uchopení břemen

Plynová zařízení

Máme oprávnění pro montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení podle civilních i báňských předpisů v následujícím rozsahu:

 • výroba a úprava plynů
 • skladování přeprava plynů
 • plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
 • zkapalňování a odpařování plynů
 • zvyšování a snižování tlaku plynů
 • rozvod plynů
 • spotřeba plynů spalováním
Zajišťujeme komplexní služby v oblasti dodávek, montáží, oprav i údržby vyhrazených plynových zařízení.

Projektové činnosti

 • návrh zařízení určených pro spalování plynu
 • návrh zařízení určených pro uskladnění a distribuci plynu

Technické a legislativní činnosti

 • provádění školení obsluhy plynových zařízení

Montážní činnosti

 • výroba, montáž a opravy rozvodů plynu (svařované nebo montované potrubí).
 • výroba, montáž a opravy nádob určených pro skladování plynu.
 • výroba, montáž a opravy zařízení určených pro spalování plynu (pece, kotle a jiná zařízení).

Elektrická zařízení

Jsme držiteli oprávnění pro výrobu, montáže a revize elektrických zařízení podle civilních i báňských předpisů v následujícím rozsahu:

 • E1B – Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu
Poskytujeme komplexní služby v oblasti dodávek, montáží, oprav i údržby vyhrazených elektrických zařízení.

Projektové činnosti

 • studie
 • dokumentace pro všechny fáze projektu
 • výpočty zatížení a výkresové dokumentace
 • výpočty umělého osvětlení
 • tvorba rozpočtů

Servisní činnosti

 • údržba stávajících zařízení
 • diagnostika a oprava poruch
 • převíjení elektrických motorů
 • měření teploty a vibrace ložisek elektromotorů
 • provádění termovizní diagnostiky

Legislativní a technické činnosti:

 • doplnit revize atd
 • doplnit skolení

Montážní činnosti

 • rozvodny vn a nn
 • rozváděče vn a nn
 • rozvody vn a nn
 • transformátory
 • motory
 • frekvenční měniče a softstartéry
 • servopohony
 • topné systémy
 • stejnosměrné zdroje
 • elektrocentrály a UPS
 • osvětlení
 • zemnící soustavy

Ocelové konstrukce

Jsme dodavateli kompletních služeb v oblasti navrhování, dodávky, výroby, montáže a demontáže ocelových konstrukcí podle normy ČSN EN 1090.

Náhradní díly

Poskytujeme dodávky, výrobu, prefabrikaci, egalizaci a opravy náhradních dílů k technologiím v těžebním průmyslu.