Chemický průmysl

Zdvihací zařízení

Jsme držiteli oprávnění pro montáže, opravy, revize, revizní zkoušky, a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení včetně revizí elektrických zařízení výtahů podle civilních i báňských předpisů v následujícím rozsahu:
 • zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg
 • jeřáby o nosnosti nad 5000 kg
 • pohyblivé pracovní plošiny s výškou nad 3 m
 • výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m
 • regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy

Pro všechna vyhrazená i nevyhrazená zdvihací zařízení jako jsou všechny typy jeřábů, kladkostrojů, vrátků, hydraulických zvedáků, ručních zdvihadel (autorizovaný servis BRANO)      a podobných zařízení zajišťujeme komplexní služby v rozsahu:

Montážní činnosti

 • dodávky a montáž nových zařízení  a jejích částí
 • dodávky prostředků pro vázání a uchopení břemen

Kontrolní činnosti

 • pravidelné preventivní prohlídky strojních a elektrických částí zdvihacích zařízení
 • malé, střední a generální opravy strojních a elektrických částí zdvihacích zařízení

Legislativní činnosti

 • revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení dle vyhlášky č. 19/1979 Sb. (civilní) a vyhlášky č. 392/2003 Sb. (báňská)
 • pravidelné revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 a ČSN 33200-6-61 ed. 2
 • pravidelné inspekce stavu dle ČSN ISO 9927-1
 • zvláštní posouzení stavu jeřábu dle ČSN ISO 12482-1
 • zpracování systému bezpečné práce dle ČSN ISO 12480-1
 • podrobné prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2601
 • geodetické zaměření jeřábové dráhy dle ČSN 73 2611 a ČSN 73 5130
 • školení jeřábníků a vazačů břemen

Plynová zařízení

Jsme oprávněni k montážím, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených plynových zařízení podle civilních i báňských předpisů v rozsahu:

 • výroba a úprava plynů
 • skladování přeprava plynů
 • plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
 • zkapalňování a odpařování plynů
 • zvyšování a snižování tlaku plynů
 • fozvod plynů
 • spotřeba plynů spalováním

Zajišťujeme všestranné služby v oblasti dodávek, montáží, oprav i údržby vyhrazených plynových zařízení.

Projektové činnosti

 • návrh zařízení určených pro spalování plynu
 • návrh zařízení určených pro uskladnění a distribuci plynu

Technické činnosti a legislativa

 • provádění školení obsluhy plynových zařízení
 • doplnit rozsah revizí na plynových zařízeních

Montážní činnosti

 • výroba, montáž a opravy rozvodů plynu (svařované nebo montované potrubí), vizte potrubí
 • výroba, montáž a opravy nádob určených pro skladování plynu, vizte tlaková zařízení
 • výroba, montáž a opravy zařízení určených pro spalování plynu (pece, kotle a jiná zařízení)

Potrubí

Poskytujeme služby v oblasti výroby, montáží a oprav svařovaných i montovaných potrubních systémů. Jsme držiteli certifikátu EN ISO 3834-2 a vlastníme široké spektrum svářecích dokumentů (WPS a WPQR) na metody svařování 111, 135 a 141 pro materiály z uhlíkové, legované, nerezové a duplexové oceli. Máme zkušenosti se svařováním s předehřevem i následným tepelným zpracováním (žíháním) po svařování. Naši zaměstnanci jsou školeni podle normy EN 1591-4. Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích. Jsme držiteli certifikátu na montáž potrubních systému s technologií SWAGELOK.

Montážní činnosti

 • dělení a úkosování trubek s využitím děliček a úkosovaček
 • svařování metodami 111, 131, 135, 141 (ruční obloukové svařování obalovanou elektrodou, MIG, MAG, TIG)
 • antikorozní ochrana
 • tepelná izolace
 • montáž parních nebo elektrických otopných systémů
 • výroba úložení

Technické a kontrolní činnosti

 • zhotovení dodavatelské dokumentace
 • provádění tlakových a těsnostních zkoušek s využitím mechanických nebo elektrických pump
 • provádění NDT kontrol a hodnocení svarů( metodou vizuální, kapilární, magnetickou, ultrazvukem nebo rentgenem) a měření tvrdosti
 • provádění analýzy dodávaných materiálů metodou PMI

Projektové činnosti

 • technologické návrhy
 • statické výpočty a výpočty uložení
 • pevnostní a dilatační výpočty potrubních systémů
 • izometrie a výkresová dokumentace

Tlaková zařízení

Máme oprávnění pro výrobu, montáže a opravy vyhrazených tlakových zařízení, revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení podle civilních i báňských předpisů v následujícím rozsahu:

 • NA – Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B)
 • NB – Ostatní tlakové nádoby (tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem do 0,2 MPa včetně, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu nižší nebo rovnu 1000)
 • PK1 – 1. třída – parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h (zahrnuje i všechny nižší třídy parních kotlů)
 • HK2 – 2. třída – horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW (zahrnuje i všechny nižší třidy horkovodních kotlů)

Jsme poskytovatelem kompletních služeb v oblasti dodávek, montáží, oprav i údržby vyhrazených tlakových zařízení.

Montážní činnosti

 • výroba tlakových nádob
 • montáž tlakových nádob
 • povrchová úprava
 • tepelná izolace
 • osazení prvky měření a regulace
 • napojení na nové nebo stávající potrubní rozvody
 • utahování šroubových spojů na předepsaný moment mechanickými nebo hydraulickými utahováky vč. zhotovení protokolu

Projektové činnosti

 • návrhy tlakových systémů
 • procesní a pevnostní výpočty tlakových nádob
 • konstrukční návrhy tlakových nádob

Servisní činnosti

 • opravy nebo výměny hrdel
 • egalizace přírub s pomocí mobilního soustruhu nebo horizontálního frézovacího stroje

Elektrická zařízení

Jsme oprávněni k výrobě, montážím a revizím elektrických zařízení podle civilních i báňských předpisů v následujícím rozsahu:

 • E1B – Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu

Nabízíme komplexní služby v oblasti dodávek, montáží, oprav i údržby vyhrazených elektrických zařízení.

Montážní činosti

 • rozvodny vn a nn
 • rozváděče vn a nn
 • rozvody vn a nn
 • transformátory
 • motory
 • frekvenční měniče a softstartéry
 • servopohony
 • topné systémy
 • stejnosměrné zdroje
 • elektrocentrály a UPS
 • osvětlení
 • zemnící soustavy

Projektové činnosti

 • studie
 • dokumentace pro všechny fáze projektu
 • výpočty zatížení a výkresové dokumentace
 • výpočty umělého osvětlení
 • tvorba rozpočtů

Servisní činnosti

 • údržba stávajících zařízení
 • diagnostika a oprava poruch
 • převíjení elektrických motorů
 • měření teploty a vibrace ložisek elektromotorů
 • provádění termovizní diagnostiky

Lanové posuny

Poskytujeme služby v oblasti dodávky, montáže, oprav a následného servisu lanových posunů. Spolupracujeme s investory a provozem na zefektivnění provozu celého lanového posunu, navýšení kapacity plnění a bezpečnosti při ovládání lanových posunů.

Ocelové konstrukce

Zařizujeme služby v oblasti navrhování, dodávky, výroby, montáže a demontáže ocelových konstrukcí podle normy ČSN EN 1090.

Náhradní díly

Dodávky, vyrábíme, provádíme prefabrikaci, egalizaci a opravy náhradních dílů k technologiím v chemickém průmyslu.


Plnicí zařízení

Nabízíme služby v oblasti dodávky, montáže, oprav, napojení procesních a elektro/MaR rozvodů plnících a stáčecích zařízení s následným servisem.
Spolupracujeme s investory i provozy na zefektivnění plnění a stáčení železničních i auto cisteren včetně zajištění vyšší bezpečnosti a vhodné ergonomie na tankovacích postech.

Rotační stroje

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti dodávky, montáže, oprav, napojení procesních a elektro rozvodů včetně ustavení soustrojí.